Sesilåmi analyse og kommentar

Lars Vagle

Tekst og bilder: Lars Vagle

Først gir vi skryt for positive endringer. Slik som mye bedre skilting, prepping av trase i dagene før renn, innskjerpet regler i 2008 på elite og trim-klasse og mere ting.

NB: Har du kommentarer til Sesilåmi så bruk kommentarfeltene på disse nettsider.

Så til startgrupper, statestikk og praktisk logistikk.
Først, hvem starter når i 2008:
7:30 trimklassen
8:30 Elite og menn over 50år
8:45 Alle kvinner
9:00 Menn 15-30 år
9:15 Menn 31-40 år
9:30 Menn 41-50 år
(Nytt i 2009 er at menn 31-50 starter 9:15 og ingen kl.9:30)

Så ser vi på de aktuelle deler i reglementet:
Trimklassen er åpen for alle og her ingen premiering. Nytt i 2008 var forventet løpstid OVER 5 timer.
På grunn av tidlig start, ønsker arrangørene ikke for mange i denne klassen.
De løpere som går raskest i herre- og dameklassene bør starte i eliteklassen. Nytt i 2008 var krav om forventet løpstid på UNDER 3 timer.

Mine kommentarer blir så:
1; Reglene setter krav for deltakelse i Trimklassen MEN det ser ikke ut til at folk tar hensyn til det. I tillegg til 5 timers grensen så er det i tillegg en oppfordrer til folk om å begrense deltakelse i klassen.
Dette kan være for å spare sporene for eliten men jeg tror også det ligger litt i navnet.
Trim-klasse tilsier de som ser på turen som en trim og ikke konkurranse. Det er for de som ofte setter fullførelsen som mål og ikke tiden. Det at hele 335 av 1638 løpere (20,5%) starter her er samstemmer ikke med retningslinjer til arrangør. I 2007 var andelen 16%. Det blir altså værre. Siden de fleste brukte en time lengre på rennet i 2008 gjør sitt at ikke så mange fra trim-klassen gikk under 5 timer men ser vi på 2007 som hadde fint føre så gikk hele 127 av 273 trimmere (47%) under 5 timer. 47% hørte ikke hjemme i klassen! Noe må gjøres. I 2007 fullførte 76% av deltakere under 5 timer. I 2008 gikk bare 25% under 5 timer så året 2008 er ikke godt å bruke når vi vurderer 5 timers regel. 5 timer regelen fungerer bare når det var godt føre.

5; Når er du for sprek for trim-klassen da? Nytt i 2008 var denne 5 timers regelen. Enkel og grei men den fungerer bare når føret er godt, slik som i 2007. 5 timersregel blir ikke det samme når den anvendes på 2008 resultat. Derfor bør 5 timers regel gjøres om til en regel som har samme hensikt men tar hensyn til varierende føre år til år OG vi må ta utgangspunkt i et godt år når denne regel lages. Det var 2007. Regel omgjøres slik: de som gikk på grensen 5 timer i 2007 brukte 125% mer tid enn vinneren og de lå med 76% av alle deltakere forran seg. Dette sier resultatlister. Disse to tall gjenspeiler det som i seedingsystem kalles ”tidsregel” og ”plassregel”. 125% tidsregel og 76% plassregel. Siden WorldloppetSkiers forskning har vist at tidsregel er bedre enn plassregel så går vi for det. Dette betyr at 5 timers regel bør gjøres om til en 125% tidsregel. De som bruker minst 125% mer tid enn vinneren kan få lov å starte i trimklassen.
Et forslag jeg hørte var å sette resultat til ”fullført” til de i trimklassen som går for fort. Litt tøft krav men hvis folk ikke viser respekt for trimklassen så må kanskje dette innføres.

2; Hvem får lov å starte i elite-klassen? Reglene sier også at de som går raskest BØR starte i eliteklassen. Hvem er så blandt de raskeste?
Arrangør innførte her i 2008 en 3 timers regel og flott er den. Denne regel bør gjøres om til en ”tidsregel” slik som vist på trimklassen. Regelendring må ta utgangspunkt i det gode ”normalåret” 2007 og gjøres slik: de som i 2007 gikk på akkuratt 3 timer brukte 35% mer tid enn vinneren. De hadde også 6.8% av alle løperne forran seg på den totale resultatlisten men det er tidsregel vi går for. Dette betyr at 3 timers regel bør gjøres om til en 35% tidsregel. De som bruker maks 35% mer tid enn vinneren kan få lov å starte i elite. Denne regel tar hensyn til gode og dårlige år med føre.

3; Hvem BØR starte i eliteklassen? I 2007 hadde eliteklassen 166 startende og 80 av disse var ikke under 3 timer. 48% hørte ikke hjemme i klassen! Tilgang til eliteklassen må kontrolleres. Er du under 3 timer så kan det passe å starte i eliteklassen men ikke pålagt. Planen kan jo være topp-plassering i alderslasse. Hvis du derimot ligger veldig nærme vinnertiden så BØR du starte i elite. Dette samsvarer med arrangørens ønsker om at ”de raskeste BØR starte i eliteklasse”. Hvor går så en passende grense på dette? Jeg mener det samme som ifjor at en løpstid på ikke mer enn 10% ekstra av vinnertiden er så raskt at du bør starte i elite. 10% regel tilsvarer løpstid innenfor 2:26:31 i 2007 og 3:31:52 i 2008. Alle innenfor disse rammer BØR starte i elite. Grensen for 2007 er bare 13 minutter bak vinner og da er du klart ”eliteløper” i dette turrennet. Igjen, kontrollen legges VED påmelding.

4; Det er ikke til å se bortifra at noen på høyt nivå bruker Trim-klassen for å få gode spor.
Og noen på ikke-elite nivå bruker elite-klassen for å få gode spor. Dette går utover andre så noe må gjøres. DERFOR innføres kontroll ved påmeldinger til elite og trim klassen. Kontroll gjøres også før endelig resultatliste legges ut.

6; Det at menn over 50 år får starte tidlig er en aldersfavorisering som ikke ble likt på Birken og som Birken gikk bortifra. I dag gir Birken de over 70år en tidlig start. Dette er en høflig ”hjelp” for de som er eldst og bruker litt ekstra tid. Men 50årsgrensen i Sesilåmi er rar/feil. Statestikken sier at de mellom 51-60 går BEDRE enn de mellom 41-50år. De i 51-60 trenger ikke ekstra hjelp. Det at de får denne fordelen er bare med på å vedlikeholde og forsterke et ”gubbe-stempel” på Sesilåmi. Det er ikke bra for fremtidig rekkrutering. Noe bør gjøres. Hvis damer starter samtidig med mennene så frigjøres et starttidspunkt og vi får plass til den nye startgruppen for de mellom 51-60år.
Statestikken bak dette er hentet fra 2007: Under 3 timer gikk 6 av 268 i klasse 41-50 og 15 av 230 i klasse 51-60. Under 4 timer gikk 130 av 268 i klasse 41-50 og 131 av 230 i klasse 51-60. Spreke karer mellom 51 og 60år altså.

Hva blir så konklusjonen?
Totalt seeding-basert hadde vært ønskelig men litt omfattende å administrere så jeg vil ikke kreve det av arrangør idag. Jeg vil allikevel gi et forslag på seedingtabell for det er raskt å lage.

Jeg oppsummerer forslag til nye regler slik:
A; Grensen for å få lov å stille i eliteklassen er fremdeles forventet løpstid på under 3 timer. 3 timers regel byttes ut med ny 35%-tidsregel og utkalkulert tabell sjekkes ved påmelding. Hvis noen i eliteklasse ikke oppfølger kriterie så flyttes de over til aldersklasse. Se tabell.

B; Har du et år vært innenfor 10% grensen (vinnertid+maks 10% mer) BØR du stille i eliteklassen. Referert til arrangørs ønske om at de beste BØR stille i denne klassen. Igjen refereres til kalkulert tabell som viser grenseverdier. Se tabell.

C; Kriterie for å starte i Trim-klassen er forventet løpstid på over 5 timer som før. Denne 5 timers regel byttes ut til en 125% tidsregel slik som på elitekriteriet. Utkalkulert tabell sjekkes ved påmeldinger. Hvis noen i trimklasse ikke oppfølger kriterie så flyttes de over til aldersklasse. Se tabell.

Tabell for punkt A,B og C:

Denne tabell er alt som trengs for å kontrollere elite og trim-påmeldinger for 2009.
Har en deltaker ikke gått i 2008 brukes hans 2007 resultat.
Som vi ser på tabell og 2007 tallene så gir 35% og 125% regel i 2007 akkuratt 3 timer og 5 timers grense.

D; Trimklassen forblir upremiert. Jeg antar fullførelse er en premie i seg selv for flere av løperne i denne klasse. Resultatlisten blir her også alfabetisk sortert. Listen var i 2008 ikke alfabetisk sortert på arrangør nettsider som annonsert. Denne sorteringsfeil var pga noe teknisk ble jeg fortalt så det går nok ok neste år.

E; Tilreisende som ikke har gått rennet før behandles individuelt og de bør ved påmelding vise til resultater fra andre renn som er sammenlignbare.

F; Aldersklasser som får starte tidlig og sammen med elite er de på over 60 år. Ikke 50år som idag. Dette fordi de mellom 51-60 går bedre enn de i 41-50 og ikke trenger ”drahjelp”. Det er også for å dempe ”gubbe-stempelet”.

G; Eventuelt: Damer starter samtidg med mennene og startgruppen 51-60 kommer inn. Startrekkefølgen kan f.eks. være 8:30 Elite og de over 60år, 8:45 15-30 år, 9:00 31-40 år, 9:15 41-50 år, 9:30 51-60 år.

Hvis ønskelig så kan undertegnede/Turrennklubben hvert år regne ut tabellens grenseverdier. I tillegg gå igjennom deltakerlister før start og etter renn og flytte feilplasserte deltakere til rett klasse.

Oppdatering fra sommeren 2007:
Etter Sesilåmi evalueringsmøte 6.juni 2007 ser det ut til at punkt A, C og D blir vedtatt! I en omtrent lik form.

Nærmere spesifisert:
A: For å få stille i eliteklassen må du klare under tiden 3:00.
C: Forventet sluttid i trimklassen er 5 timer eller mer
D: Trimklassen blir upremiert og alfabetisk sortert på resultatlisten

(Denne artikkel ble først skrevet noen uker etter Sesilåmi 2007 . Så oppdatert høsten 2008)

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s